Klub Senior

KLUB SENIOR + W JAROSZOWIE

Klub Senior + w Jaroszowie powstał w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”
na lata 2015-2020, klub Senior + działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej. Został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych w Gminie Strzegom. Adresatami zadania jest
30 osób w wieku 60 +, są to zarówno kobiety jak i mężczyźni w tym osoby
z niepełnosprawnościami. Funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Opiekę nad funkcjonowaniem Klubu Seniora sprawuje starszy instruktor ds. kulturalno- oświatowych. Uczestnikami Klubu Senior mogą być osoby nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 lat i są mieszkańcami Gminy Strzegom. Uczestnictwo w zajęciach Klubu jest dobrowolne i bezpłatne.

Celem Klubu jest rozpoznawanie potrzeb seniorów oraz rozwijanie ich zainteresowań poprzez organizację atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w bezpiecznej
i przyjaznej przestrzeni.  Ponadto Seniorzy maja możliwość uczestniczyć w spotkaniach tematycznych, zajęciach kulinarnych, edukacyjnych, kulturalnych, plastycznych
i ruchowych. Dzięki tym działaniom seniorzy są zabezpieczeni przed wykluczeniem społecznym, co zapobiega procesom marginalizacji.

W Klubie Senior + uczestnicy mają możliwość podtrzymywać więzi rodzinne oraz sąsiedzkie, co z kolei zapobiega odizolowaniu społecznemu tej grupy wiekowej. Aktywność seniorów gwarantuje kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą. A społeczność lokalna zyskuje grupę ludzi chętnych do dzielenia się swoim czasem, pomocą i doświadczeniem.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu  serdecznie zaprasza do udziału
w zajęciach w Klubie Senior+.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Stadnik Jaroslaw
(2021-03-25 12:48:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Stadnik Jaroslaw
(2021-03-25 12:48:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki