Dobry Start

Dobry start 300+

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Świadczenie dobry strat nie  obejmuje także studentów.

Świadczenie dobry start przysługuje:

  • rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko,
  • osobom uczącym się – raz w roku

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.

 

 Od 01 sierpnia 2019 r. w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu

ul. Armii Krajowej 23 - codziennie od godz. 7.30 do godz. 15.00 te. 74 64 77 191

 

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż  30 września.
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – decyzje będą wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Jeżeli wnioskodawca wskaże we wniosku adres poczty elektronicznej – to otrzyma on informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres mailowy.

Wniosek można pobrać:  https://www.gov.pl/web/rodzina/biuletyn-informacji-publicznej

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Stadnik Jaroslaw
(2018-07-02 15:23:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Stadnik Jaroslaw
(2020-01-24 07:49:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki