INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

OPS.111.1.2024                                                                                                              Załącznik nr 4

                     do procedury naboru

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Armii Krajowej 23

58-150 Strzegom

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

            Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru  na ww. stanowisko została wybrana Pani :

 

PYSZKA IZABELA

 

Uzasadnienie  dokonanego wyboru:

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej Pani Izabela Pyszka wykazała się bardzo dobrą znajomością ustaw i zagadnień związanych z pracą na oferowanym stanowisku. Zaprezentowała wiedzę, która pozwoli właściwie wywiązywać się z powierzonych obowiązków. Odpowiedzi na pytania komisji kwalifikacyjnej były wyczerpujące i merytoryczne.

W związku z powyższym podjęto decyzję o zatrudnieniu wyżej wymienionej kandydatki.

 

                                                                                                                                          16.02.2024 r.

                                                                                     ................................................

                                                                                                                                                                                                         (data i podpis osoby upoważnionej)

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

OPS.111.1.2024                                                                                       Strzegom, 15.02.2024 r.

 

INFORMACJA O KANDYDATACH

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Armii Krajowej 23

58-150 Strzegom

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Informuję, że w wyniku ogłoszenia o naborze nadesłana została 1 oferta, w tym 1 oferta spełnia wymagania formalne.

Kandydat, którego aplikacje spełniają wymagania formalne zostanie powiadomiony  telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

                                                                                                                                                            PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

                                                                                       DS. NABORU NA STANOWISKO

                                                                                      GŁÓWNY KSIĘGOWY

                                                                                       EWELINA GUŹNICZAK

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Stadnik Jaroslaw
(2015-05-07 10:45:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Stadnik Jaroslaw
(2024-02-16 10:54:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki