Ogłoszenie - Nabór Wniosków

 

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZEGOMIU informuje, iż 26 października 2022 r., Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych poinformowało o nowym naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1.  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2.  Osobami posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Program ma także zapewniać:

1.    w odniesieniu do rozwiązań systemowych: 

a)    wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad ww. beneficjentami Programu,
b) wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej;

2.    w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.
 

Załączony program "Opieka wytchnieniowa" w 2023 roku w szczegółowy sposób określa zakres programu, a także zasady finansowania i warunki realizacji programu.

 

W związku z krótkim terminem naboru wniosków ogłoszonym przez Ministerstwo, osoby chętne do objęcia tą formą pomocy w 2023 roku prosimy o zgłaszanie się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu ul. Armii Krajowej 23      58-150 Strzegom bądź telefonicznie pod nr tel. 74-647-71- 83 do dnia 8 listopada 2022 roku.

Wytworzył:
Udostępnił:
Stadnik Jaroslaw
(2015-07-29 22:54:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Stadnik Jaroslaw
(2022-10-31 12:42:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki