Wyniki przetargów

 

                                                                                                 Strzegom, dnia 22.12.2020 r.

OPS.241.3.2020

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PRZYGOTOWANIE, DOSTARCZENIE DO KAŻDEJ SZKOŁY I WYDANIE GORĄCYCH POSIŁKÓW JEDNODANIOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z GMINY STRZEGOM W RAMACH PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” W OKRESIE NAUKI W SZKOLE

 

 

 

Zamawiający : Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu na podstawie  ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  przygotowanie, dostarczenie i wydanie gorących posiłków dla uczniów szkół z terenu Miasta i Gminy Strzegom w okresie nauki w szkole w okresie 04.01.2021r. do 31.12.2021r.

 

Najkorzystniejszą ofertą, pod względem kryterium podanego w rozdz. XIV pkt. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( kryteria oceny ofert :  cena najniższa 90%
i odległość pomiędzy miejsce przygotowywania posiłków, a miejscem placówek oświatowych nie może być większa niż 15 km – 10%) jest oferta złożona przez:

P.H.U. – KOBA

Irena Koba

ul. Brzegowa 1

58-150 Strzegom

Cena oferty brutto (jeden posiłek jednodaniowy) –  11,00 zł.

Cena zamówienia: 240.240,00 zł.

Kryterium oceny ofert :

-   cena 90%

- odległość pomiędzy miejsce przygotowywania posiłków, a miejscem placówek oświatowych nie może być większa niż 15 km – 10%

Liczba punktów : 100 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jak również jego oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca spełnił warunki opisane w SIWZ.

 

 

Przewidywany termin podpisania umowy :  30.12.2020 r.

 

 

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej

Bożena Brańka

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                 Strzegom, dnia 16.12.2019 r.

OPS.241.3.2019

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PRZYGOTOWANIE, DOSTARCZENIE DO KAŻDEJ SZKOŁY I WYDANIE GORĄCYCH POSIŁKÓW JEDNODANIOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z GMINY STRZEGOM W RAMACH PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” W OKRESIE NAUKI W SZKOLE

 

 

 

Zamawiający : Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu na podstawie  ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  przygotowanie, dostarczenie i wydanie gorących posiłków dla uczniów szkół z terenu Miasta i Gminy Strzegom w okresie nauki w szkole w okresie 02.01.2019r. do 31.12.2019r.

 

Najkorzystniejszą ofertą, pod względem kryterium podanego w rozdz. XIV pkt. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( kryteria oceny ofert :  cena najniższa 90% i odległość pomiędzy miejsce przygotowywania posiłków, a miejscem placówek oświatowych nie może być większa niż 15 km – 10%) jest

 

oferta złożona przez:

P.H.U. – KOBA

Irena Koba

ul. Brzegowa 1

58-150 Strzegom

Cena oferty brutto (jeden posiłek jednodaniowy) –  12,00 zł.

Cena zamówienia  : 327.600,00 zł.

Kryterium oceny ofert :

-   cena 90%

- odległość pomiędzy miejsce przygotowywania posiłków, a miejscem placówek oświatowych nie może być większa niż 15 km – 10%

Liczba punktów : 100 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jak również jego oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca spełnił warunki opisane w SIWZ. Ponadto do zamawiającego nie wpłynęły inne oferty.

 

 

Przewidywany termin podpisania umowy :  08.01.2019 r.

 

 

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej

Bożena Brańka

 

 

 

 

 

 

Wyniki Przetargu

 

  

wyniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                                                                                                 Strzegom, dnia 24.11.2014 r.

OPS/0115/1/14

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PRZYGOTOWANIE, DOSTARCZENIE I WYDANIE GORĄCYCH POSIŁKÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ Z TERENU MIASTA I GMINY STRZEGOM

 

 

Zamawiający : Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu na podstawie  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) , informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  przygotowanie, dostarczenie i wydanie gorących posiłków dla uczniów szkół z terenu Miasta i Gminy Strzegom.

 

Najkorzystniejszą ofertą, pod względem kryterium podanego w rozdz. XIV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( kryteria oceny ofert – cena najniższa 100%) jest

 

oferta nr 1 złożona przez:

P.H.U. – KOBA

Irena Koba

Ul. Brzegowa 1

58-150 Strzegom

Cena oferty brutto (jeden posiłek jednodaniowy) –  5,50 zł

Cena zamówienia  : 340.340,00 zł

Kryterium oceny ofert : cena 100%

Liczba punktów : 100 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:  Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnił warunki opisane w SIWZ , do zamawiającego nie wpłynęły inne oferty.

 

 

Przewidywany termin podpisania umowy :  01.12.2014 r.

 

 

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej

Bożena Brańka

Wytworzył:
Udostępnił:
Stadnik Jaroslaw
(2014-11-27 09:00:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Stadnik Jaroslaw
(2020-12-23 07:16:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki